माझ्या फ्लो ऍक्टिव्हीटीज :: माईन्डमॅप

फ्लो ही मानसशास्त्रीय संकल्पना मिहाय्-चिक्सेनमिहाय ने प्रथम मांडली. याच नावाच त्याच पुस्तक देखील आहे.’फ़्लो’ची इंग्रजी व्याख्या इथे दिली‌ आहे पण शुद्ध मराठीत बोलायच झालच तर ‘तल्लीन होणे’ ! जिज्ञासूंना Flow-wikipedia या विकी‌ लिन्कवर फ़्लो विषयी अधिक वाचता येईल.

Flow is the mental state of operation in which a person performing an activity is fully immersed in a feeling of energized focus, full involvement, and enjoyment in the process of the activity
सौजन्य – विकिपिडीया

फ्लो

मागिल आठवड्यात काढलेल्या या माईन्डमॅप मधे मी माझ्या आवडत्या कामांची यादी दिलीय ज्या मला ‘फ्लो’ मधे नेतात. तुमच्या ‘तल्लीन’ करणाऱ्या अक्टीव्हीटीज कोणत्या ? त्याचा एखादा माईन्डमॅप काढून पहा तर मग !

नकुल्या बाई नकुल्या …

नकुल्या बाई नकुल्या
चंदनाच्या टिकुल्या
एक टिकली उडाली
गंगेला जाऊन बुडाली‌
गंगेला आला लोन्ढा
भिजला माझा गोन्डा
गोंड्याखाली रूपाया
भाऊ माझा शिपाया
शिपायाने केली‌ बायकॊ
बायको गेली ताकाला
विन्चू चावला नाकाला
नाक करतय फणफण
उड्या मारती‌ ठणाठण

-(अज्ञात कविचे) बडबडगीत

होम लोन, इन्कम टॅक्स :: काही प्रश्न !

होम लोन घ्याव कि नाही‌ ? घेतलं तर किती घ्यावं आणि ते फेडण्याची घाई करावी की नाही यावर नेहमीच साधक-बाधक चर्चा ऐकायला मिळते. यावर ऑफिसमधे लंच-टेबलवर एक चर्चा झाली, त्यातले काही‌ मुद्दे इथे देतोय, अजूनही एक कळत नाही आमच गणित चुकतय कुठं ?

१. घरासाठी कर्ज :‌
जर १२०० रूपये किमतीचं घर विकत घेण्यासाठी २० वर्षासाठी ११% व्याजदराने १००० रूपये कर्ज घेतलं, तर दरमहा रू. १०.३२ इतका हप्ता पडतो. म्हणजेच २० वर्षात बॅन्केला २४७७.२५ रूपये दिले जातात. या रकमेमधे जर व्याजदरातील बदल, प्रोसेसिंग फिज आदी‌ गोष्टी मिळवल्या तर हा आकडा २५५० च्या आसपास जातो.

२. टॅक्स बेनिफिट :
लोन घेण्यामागे आणखी‌एक फायदा सांगितला जातो तो म्हणजे ‘वाचणारा इन्कम टॅक्स’. खरोखर टॅक्स वाचतअसेल तर तो मुद्दलावर, कारण जे पैसे बॅकेच्या खिशात गेले त्यावर आपला टॅक्स वाचला अस म्हणणं मला तरी पटत नाही. :) जर तुम्ही‌ टोटल २०% च्या टप्प्यात येत असाल तर २० वर्षात कर्जाच्या मुद्दलावर रूपये २००/- इतका टॅक्स वाचला. हे थोड अवघड गणित आहे, कदाचित पटणारही‌ नाही.

३. प्रॉपर्टीची किंमत :
ह्या सर्व गणितात २० वर्षात तुमच्या प्रॉपर्टीची किंमत किती होते हा महत्वाचा भाग आहे, जर तुम्ही अंडर-डेव्हलपड किंवा डेव्हलपिंग ठिकाणी घेतली असेल तर ठिक पण फुल्ली डेव्हलप्ड् थिकाणि असेल तर किंमतीतला चढ कमी असावा. पुण्याच्या २००१-२०१० दरम्यानचा किंमतीतला चढ हा २०१०-२०२० मधे कायम राहिल याची‌ शाश्वती‌ नाही, उलट सब-प्राईम सारख प्रकरण उद्भवलं तर या किंमती खालीही जाऊ शकतात. :(

वरील गणितात एक सिद्ध होतं कि तुम्हाला २० वर्षासाठी दर महिना १०.३२ इतका हप्ता देता येतो. मग तोच जर दरमहा गुंतवत गेलात तर ?

१. ९% व्याजदराने, त्रैमासिक चक्रवाढीने २० वर्षात रू. ६८८५.३९ होतील.
२. १२% व्याजदराने, त्रैमासिक चक्रवाढीने २० वर्षात रू. १०,१४७.७३ होतील
३. १५% व्याजदराने, त्रैमासिक चक्रवाढीने २० वर्षात रू. १५२४१.७२ होतील

आणि तिनही प्रकारत समान गुंतवणुक केली तर सरासरी १०,७५८ होतील.

जर वरील मुद्दा क्रमांक ३ मधे दिलेल्या प्रोपर्टीची‌ किंमत १० पट होणार नसेल तर ती लोन काढून विकत का घ्यावी ? तेच पैसे योग्य गुंतवणुक करत गेले तर काही वर्षात लोनशिवाय प्रॉपर्टी विकत घेता येणं शक्य नाही काय ? तुमच काय मत आहे ?

लोन आणि गुंतवणीची गणित खालील दुवे वापरून केली‌आहेत :

http://www.amortization-calc.com
http://www.etechplanet.com/tools/rd-interest-calculator.aspx

फिक्स युअर पर्सनल फायनान्स :: माईन्डमॅप

२०११ ते २०१२ दरम्यान माझ्या पर्सनल, प्रोफेशनल आणि सोशल फ्रन्टवर बरच काही‌ बदललय, आणि याचा परिणाम म्हणून कुठेतरी मला गतवर्षी ‘पर्सनल फायनान्स’ वर थोड ब्रेन स्टॉर्मिंग करावसं वाटल. यावर विचार करताना काही ‘पर्सनल फायनान्स’ गुरूंची पुस्तकं चाळून झाली, काही पॉइन्ट्स पटले, काही पटले नाहीत. काही पुस्तकं वाचताना वाटल .. ‘अरेच्चा हे थोड अगोदर समजायला पाहिजे होतं’. त्यातले काही पॉईन्टस मी इथे देतोय, सोबत (नेहमीप्रमाणे) हाताने काढलेला माईन्डमॅप आहे, तुम्हाला जर तुमच्या पर्सनला फायनान्स वर वर्काऊट करायच असेल तर त्याचा वापर रेफरन्स म्हणून होऊ शकतो, हे सर्व तुम्हाला या नविन वर्षात ‘पर्सनल फायनान्स’ ची गणितं सोडावायला उपयोगी पडो अशी शुभेच्छा.

Relationship with a Rupee

Relationship with a Rupee - Click to expand

१. प्रश्न : पहिली नोड प्रश्नांची. या सर्व उपद्व्यापाची सुरूवात काही प्रश्नांपासून झाली ते प्रश्न मी एका बाजूला लिहून काढले. हे प्रश्न वास्तविक तसेच तात्विकही होते. तुमच्या डोक्यात असलेले सगळे प्रश्न इथे बाहेर येऊद्या.

 • मला किती पैशांची गरज आहे ?
 • माझ्या मुलभूत गरजा कोणत्या आहेत, ज्यांना पैशांची गरज असते ?
 • इतर आर्थिक गरजांसाठी – How, When, Where, Why, Who, Which संबंधी‌ अनेक प्रश्न इथे येतील.
 • कुटूंब, मुलांची शिक्षणं, निवृत्ती आदी संबंधीचे प्रश्न लिहून काढा.

२. इन्कमसोर्स : या नोडमधे यादी केली ती इन्कम सोर्सची. ढोबळमानाने नोकरी करून पैसे कमावता येतात, पण याव्यतिरिक्त छंदामधून किंवा इतर व्यवसाय (प्रॉपर्टी रेन्ट इ.) देखिल उत्पन्न मिळवले जाऊ शकते. इथे उपलब्ध इन्कम सोर्स रकमेसह लिस्ट केले (फॅमिलीमेम्बर्स सह), ज्यामुळे येणारं मासिक उत्पन्न डोळ्याससमोर निश्चित होईल. याशिवाय इथे पॉसिबल इन्कमसोर्सही लिस्ट करता येऊ शकतील. जर तुमच्या मनात कमाईचा एखादा प्लॅन असेल तर तोही इथे लिहून टाका .. आणि हो जेवढे जास्त आणि वेग-वेगळे इन्कमसोर्स, तेवढी तुमची ‘पर्सनल फायनान्सियल हेल्थ’ छान असेल.

३. असाईनमेन्ट : प्रायोगिक तत्वावर मी काही‌ असाईन्मेन्टस् केल्या, खालील चार मला जास्त महत्वाच्या वाटल्या, या चारही ‘वन-टाइम’ नसून नित्याने करण्याच्या आहेत. संपूर्ण माईन्डमॅप काढायला जमला नाही तरी यावर विचार नक्की करा, तो निश्चित फायद्याचाच असेल.

 • बजेट – महिन्याचं / वर्षाच अंदाजपत्रक तयार करणे.
 • भविष्यातील मोठे खर्च ओळखून त्याची‌ तयारी‌ करणे.
 • डेब्ट’ची यादी – ‘एकून देण्यां’ची यादी करणे, ही‌ यादी नियमित कमी कशी होईल यावर् भर देणे. यात कर्ज येतीलच शिवाय ‘रिकरींग’ खर्च अस्तील तर तेही गृहित धरा.
 • निड वर्सेस डिमान्ड – कोणतिही खरेदी‌ ‘चैन आणि गरज’ या दोहोंच्या फुटपट्टीवर मोजणे. गंमत म्हणून मी घरातली प्रत्येक वस्तूला हा नियम लाऊन पाहिला होता. :)

४. कन्ट्रोल : इन्कम सोर्स, डेब्ट लिस्टींग आणि खर्चाची समिकरण मांडून झाली की‌ एक सोपं काम रहातं ते इन्कम-एक्स्पेन्स मधलं अंतर कन्ट्रोल करणं. दुसरी‌ कन्ट्रोल करायची गोष्ट म्हणजे ‘लिकेज ऑफ मनी’ आणि तिसरी‌ म्हणजे कर्ज !

५. खर्च : या सगळ्यावर विचार करताना एक प्रश्न वारंवार मनात येतो तो म्हणजे या साठवलेल्या पैशांचं करायच काय ? उत्तर सोप आहे – कुटूंबाबरोबर मज्जा करा, योग्य ठिकाणी मदत द्या किंवा परत इन्वेस्ट करा. या नोडमधे ‘तुमच्या विश लिहून काढा’, ज्या पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही कमावलेले पैसे वापराल.

६. वाचन : पर्सनल फायनान्स समजून घेताना मी‌ काही पुस्तक वाचायची‌ ठरवली होती. त्यांची यादी‌ एका नोडमधे केली.

 • रिच डॅड, पुअर डॅड ( याची मराठी आवृत्तीदेखील उपलब्ध आहे )
 • अर्थात :‌ अच्युत गोडबोले (मराठी, पुस्तक अर्थशास्त्रावर आहे, पर्सनल फायनान्स नाही. )
 • मिलेनिअर नेक्स डोअर
 • टोटल मनी मेकओव्हर
 • ब्लॉग : http://www.thesimpledollar.com

घर विकत घेण्याचा गृहपाठ :: २

दोन आठवड्यांपूर्वी ‘घर विकत घेण्याचा गृहपाठ’ ही पोस्ट टाकल्यानंतर ‘पंकज’ने मला गुगल-संवादकावर गाठलं आणि ‘मित्रा हाताने काढलेल्या माईन्ड मॅपची मजा यात नाही‌’ असं काहिस सुनावलं, त्यानंतर आज वेळ झाल्यावर ती असाईनमेन्ट पूर्ण केली. हाताने काढलेल्या माईन्ड मॅपची – आजची‌ ही पोस्ट खास पंकजच्या विनंतीवरून ! माईन्डमॅप मोठा करून पहाण्यासाठी त्यावर टिचकी मारा.

स्विट होम

स्विट होम